Referencer

Industri

Freiberg og Jespersen A/S

I 2009 byggede Freiberg & Jespersen A/S en ny produktions hal til opbevaring af kompost på hele 6000 kvm2. Der blev dengang valgt en plastfiber armeret bundplade af hensyn til det aggressive miljø, som komposten udgjorde. Denne løsning blev valgt idet man så undgik problematikken omkring korrosion.

I 2012 havde Freiberg & Jespersen igen et behov for en udvidelse. Denne gang en udendørs plads på ca. 10 000 m2. Med de positiv oplevelser tilbage i 2009 og et nu 3 års gammelt gulv med konstante påvirkninger af tung transport som lastbil og gummigeds kørsel dagligt og ikke mindst det aggressive miljø, valgtes endnu engang en plastfiber armeret bundplade, således korrosions problematikken heller ikke denne gang ville kunne blive et tema.

Send denne case som mail

-------------------------------------------------------------------

 
Siemens, HI Park

Siemens havde behov for en konstruktion hvor max belastningen var en truck på 90T. Igennem det lokale betonværk modtager PP Nordica Danmark forespørgslen på en plast fiber armeret betonplade. Design bliver udarbejdet. Designet gennemgås med bygherre og vedtages

Størrelse af projekt 1000 kvm2

Send denne case som mail

-------------------------------------------------------------------

Rexholm

Entreprenøren JFP A/S havde i forbindelse med opgaven for Rexholm i Holstebro et ønske om en optimering af byggeriet af Rexholms nye administrationslokaler. Herunder blandt andet at forbedre arbejdsmiljøet og undgå løft og håndtering af den tunge netarmering. 

PP Nordica blev kontaktet for et design af opgaven. Der bliver taget kontakt til rådgiver Hvam Arkitekt & Ingeniør kontor A/S og efter tilsendte plantegninger blev der herefter udarbejdet et design og en projekt beskrivelse indeholdende henholdsvis 4 og 5 kg DURUS pr m³ beton i diverse rum.  

 

PPNordica Design:
4 kg DURUS S300 plastfibre pr. m³ i rum fra 1-6 og 5 kg i rummene 7,8 & 9.

Størrelse af projekt: 1000 kvm² 

Se projektbeskrivelsen Rexholm her

Se statistiske beregninger Rexholm her

Send denne case som mail

-------------------------------------------------------------------

 

Skare Meat

Industrigulv i fødevarevirksomhed.
Gulvareal: 2.700 m2

Betonen pumpes ind via slange og svuppes på plads

 

Gulvet slibes til færdigt gulv

Oprindeligt Design:
Beton: 35 mpa aggressiv
Netarmering: 2 lag 8/15

PPNordica Design:
Beton: 35 aggressiv
Netarmering: 1 lag 8/15
Plastfibre: 4 kg DURUS S300 pr. m³

Send denne case som mail

-------------------------------------------------------------------

Freiberg og Jespersen

Ny produktionshal til opbevaring af kompostmaterialer. 
Gulvareal: 6.000 m2


PPNordica Design:
Beton: 35 mpa aggressiv
Plastfibre: 5 kg DURUS S300 pr. m³

Send denne case som mail

-------------------------------------------------------------------
 

Udendørs opbevaringsplads til diverse

Areal: 2.200 m2.

PPNordica Design:
Beton: 35 aggressiv
Plastfibre: 5 kg DURUS S300 pr. m³

Send denne case via mail

-------------------------------------------------------------------
 

Industrihal til genbrugsplads

Gulvareal: 650 m2

PPNordica Design:
Beton: 25 mpa moderat
Plastfibre: 4 kg DURUS S300 pr. m³

Send denne case via mail

-------------------------------------------------------------------

Reparation af gammelt industrigulv

Areal: 1.200 m2

PPNordica Design:
Beton: 25 mpa moderat
Plastfibre: 4 kg DURUS S300 pr. m³

Send denne case via mail

-------------------------------------------------------------------

Udendørs parkeringsdæk oven på supermarked

 Betonen pumpes op på taget via 52 meter pumpe.

 

Betonen afrettes ovenpå isoleringen med laser styret copperhead. I baggrunden glittes betonen.

Oprindeligt Design:
Beton: 35 aggressiv
Netarmering: 8/15

PPNordica Design:
Beton: 35 aggressiv
Plastfibre: 5 kg DURUS S300 pr. m³

Send denne case via mail

-------------------------------------------------------------------
 

Kruså Mejeri

Se film med billeder fra entreprisen hos Kruså Mejeri på filmen om plastfibre herunder:

 

 Oprindeligt design:
Beton: 30 mpa moderat
Netarmering: 2 lag 8/15 

PP Nordica Design:
Betonen: 30 mpa moderat
Plastfibre: 5 kg. DURUS S300 pr. m3.

-------------------------------------------------------------------