Referencer

Vi har spurgt vores kunder, samarbejdspartnere og en række fagfolk om deres mening om brugen af plastfibre som armering i beton. Herunder kan du se, hvad udvalgte af dem siger om vores DURUS plast fibre.

Her er en artikel fra Betonbladet November 2010. Side 29,1 og Side 29,2

--------------------------------------------------

"DURUS S300 er et plastfiberprodukt beregnet til armering af beton. Plastfibrene anvendes som alternativ til stålarmering ved opblanding i beton inden støbning.
Jeg kan med stor sikkerhed fastslå, at plastfibrene ikke vil gøre nogen risiko for køer ved anvendelse i stalde, fodersiloer eller andre steder i kvægbruget.
Ved slitage eller andre skader på betonen vurderes det, at eventuelle blottede fibre eller afrevne rester af fibre vil være harmløse for dyrene. Der er ingen risiko for skader ved evt. optagelse af rester af fibre via foder. Blottede fibre vil ikke udgøre nogen risiko for skade på køernes klove."

Henrik Læssøe Martin
Dyrlæge, Specialkonsulent
Videnscentret for Landbrug, Kvæg
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N 

--------------------------------------------------

"I tæt samarbejde med PP Nordica og Adfil har vi med succes testet brugen af PP fibre på et antal opgaver. (...) I A-Consult forventer vi fremover at se en udbredelse af anvendelsen af plastfibre - ikke kun i forbindelse med støbning af bundplader til gødningsbeholdere, men også i andre konstruktionstyper som anvendes inden for især landbruget." Læs hele udtalelsen her


Søren Østergaard, Adm. Direktør
A-CONSULT AGRO A/S

 


--------------------------------------------------

"Plastfibre vurderes absolut interessante som alternativer til stålfibre, hvor disse ikke kan anvendes. Det er især reststyrken af det revnede tværsnit, som er ganske høj sammenlignet med stålfibre, og resultaterne er så gode, at det også til andre formål vil være relevant at undersøge mulighederne for at anvende plastfibre."  læs hele rapporten her

Thorkild Rasmussen, Aalborg Portland A/S

--------------------------------------------------

"Fiberbeton er beton iblandet fibre - enten stål- eller plastfibre. Almindelig beton er kendetegnet ved en styr trykstyrke, men en beskeden trækstyrke. Ved at iblande fibre, kan trækstyrken øges væsentligt" læs hele Landbrugets Byggeblad her

Landscentret, Dansk Landbrugsrådgivning